ZNAJDŹ PRACĘ

Czym jest praca tymczasowa?


Praca tymczasowa jest formą zatrudniania pracowników, której zasady reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jest to umowa gdzie zaangażowane są trzy podmioty:
  • pracownik tymczasowy
  • pracodawca-użytkownik
  • agnecja pracy tymczasowej

Pracownik zatrudniony jest przez agencję, która jest dla niego pracodawcą. Pomiędzy pracownikiem a agencją zawierana jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Jednocześnie pomiędzy agencją a klientem (pracodawcą-użytkownikiem) zawierana jest umowa leasingu pracowniczego.

Pracownik tymczasowy pozostaje pracownikiem agencji, bez względu na firmę, dla której wykonuje pracę. Oznacza to, że wszystkie sprawy administracyjne (w tym wypłatę wynagrodzeń, odprowadzenie podatku, składek ZUS itp.) przejmuje na siebie agencja pracy tymczasowej. Natomiast pracodawca-użytkownik wyznacza pracownikowi zadania i kontroluje ich wykonanie. Pracownik tymczasowy nie może być dyskryminowany z racji zatrudnienia na umowę tymczasową.
NAJNOWSZE OFERTY
HOME-OFFICE PRACA ZDALNA szkolenie
2024-02-26 Szkolenie8/2024
ASERTYWNOŚĆ W PRACY szkolenie
2024-02-22 Szkolenie5/2024
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA szkolenie
2024-02-22 Szkolenie2/2024
EKO COACHING szkolenie
2024-02-22 Szkolenie1/2024
Praca na kolei z przeszkoleniem
2021-07-06 PKP/01/2024
Manewrowy
2021-01-14 MAN/01/2024
Ustawiacz
2021-01-14 UŁ/01/2024
Spawacz
2019-07-10 S/01/2024
Zarabiaj lepiej

Wykonanie tworzenie stron internetowych Rybnik, Wodzisław

© 2017 L.&P. Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. (RODO) pragniemy Państwa poinformować, że "L.&P." Sp. z o.o. jest administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO
Informacje o ochronie danych osobowych RODO