ZNAJDŹ PRACĘ

ASERTYWNOŚĆ W PRACY szkolenie

Miejsce pracy: Dowolne
Nr ref.Szkolenie5/2024


Warsztat ten służy wzmacnianiu pozytywnej samooceny i zdrowej pewności siebie. Uczestnicy uczą się budowania konstruktywnych relacji z innymi ludźmi - interesantami, współpracownikami – w sposób asertywny: stanowczo w treści, łagodnie w formie, bez poczucia lęku w sobie. Trening ma bardzo praktyczny charakter. Cele zajęć, to: poznanie zasad asertywnej komunikacji: stanowczej w treści, łagodnej w formie, bez poczucia lęku w sobie; autodiagnoza asertywnych, uległych, agresywnych i manipulacyjnych postaw i zachowań uczestników oraz typowych sytuacji, kiedy te postawy i zachowania u nich występują; praca nad własnymi zasobami uczestników w zakresie uświadamiania sobie swoich mocnych i słabych stron, a także wzmacniania pozytywnej samooceny i autentycznej, zdrowej i wspierającej pewności siebie (umacnianie asertywnego monologu wewnętrznego); wzrost efektywności komunikacji międzyludzkiej oraz poprawa relacji międzyludzkich i atmosfery pracy w firmie; nauka sposobów utrzymywania konstruktywnego kontaktu z partnerem rozmowy w sytuacjach trudnych; np. konfliktu, sprzeczności interesów, odmowy współpracy, agresji, krytyki, prób manipulacji, wyrażania zastrzeżeń, niezadowolenia itp.

Aplikacje prosimy kierować na adres: rekrutacja@lp.info.pl
44-300 Wodzisław Śląski ul. Płk. ks. W. Kubsza 27 tel. 32 414 74 04

Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Kandydatów rejestrujemy w naszej bazie, nie zwracamy dokumentów.

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych i na wykorzystanie ich w obecnym procesie rekrutacji prowadzonym przez L&P Sp. z o. o. zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.) Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia a także dobrowolności ich podania.”


Jeśli chciałby Pan / chciałaby Pani wziąć udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych prosimy o dołączenie do swoich dokumentów aplikacyjnych poniżej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych i na wykorzystanie ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez L&P Sp. z o. o. zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.) Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia a także dobrowolności ich podania.”
NAJNOWSZE OFERTY
HOME-OFFICE PRACA ZDALNA szkolenie
2024-02-26 Szkolenie8/2024
ASERTYWNOŚĆ W PRACY szkolenie
2024-02-22 Szkolenie5/2024
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA szkolenie
2024-02-22 Szkolenie2/2024
EKO COACHING szkolenie
2024-02-22 Szkolenie1/2024
Praca na kolei z przeszkoleniem
2021-07-06 PKP/01/2024
Manewrowy
2021-01-14 MAN/01/2024
Ustawiacz
2021-01-14 UŁ/01/2024
Spawacz
2019-07-10 S/01/2024
Zarabiaj lepiej

Wykonanie tworzenie stron internetowych Rybnik, Wodzisław

© 2017 L.&P. Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. (RODO) pragniemy Państwa poinformować, że "L.&P." Sp. z o.o. jest administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO
Informacje o ochronie danych osobowych RODO